trening dla przywódców

Trening Międzykulturowy dla młodych przywódzców został zorganizowany we współpracy z St Heliers Centre w Auckland i Carehouse w Paeroa w dniach od  6-8 maja 2016. Naszym celem było umożliwienie młodzieży spotkania ponad granicami kulturowymi i zachęcenie ich do aktywnej poprawy jakości życia swojego życia, życia swoich społeczności i naszego świata. Dzięki wsparciu wspólnoty Māori stworzyliśmy otwartą przestrzeń, postrzeganą jako Read more about trening dla przywódców[…]

Zarządzanie zmianą wielokulturową

We współczesnej gospodarce rynkowej mamy do czynienia z gwałtownymi przemianami. Dotyczą one zarówno zewnetrznego otoczenia organizacji (m.in. ciągle rosnąca konkurencja, zmieniające się wymagania i oczekiwania klientów, rozwój technologii czy też fuzje i przejęcia), jak i wnętrza samej organizacji (restrukturyzacja wewnętrzna, rozwój firmy i wizja kierownictwa). Międzynarodowe korporacje wprowadzając w życie nową strukturę organizacyjną znajduje się Read more about Zarządzanie zmianą wielokulturową[…]

Lider przyszłości z AQ8L

Wychodząc na przeciw wyzwaniom XXI wieku, zaprojektowaliśmy dla liderów przyszłości nowatorskie szkolenie menadżerskie oparte na teorii integralnej Kena Wilbera oraz Dynamice Spiralnej Dona Becka i Cowan’a, które można wykorzystać do zrozumienia i zarządzania procesem rozwoju współczesnej organizacji. Teoria integralna Wilber’a daje możliwość opisu, zrozumienia i zarządzania całością organizacji, uwzględniając wszystkie aspekty jej funkcjonowania. Dynamika spiralna Read more about Lider przyszłości z AQ8L[…]

Dynamika spiralna

Dynamika Spiralna to jedna z metod, na której opiera się nasza praca międzykulturowa. Ludzie myślą na różne sposoby i to niekoniecznie ze względu na ich różnorodne pochodzenie kulturowe. Czy nie zdarzyło nam się spotkać ludzi myślących bardzo podobnie, jednakże należących do zupełnie odmiennej kultury? Czy nie mamy przyjaciół na całym świecie, z którymi się doskonale Read more about Dynamika spiralna[…]