Komunikacja Międzykulturowa widziana z perspektywy Komunikacji Integralnej

Poszukiwania naukowców zmierzające w kierunku bardziej całościowego spojrzenia na komunikacje międzyludzką, zdają się być uwieńczone sukcesem. Jest nim być może Teoria Integralna amerykańskiego myśliciela Kena Wilbera. Jego model AQAL (All Quadrants, All Levels) umożliwia pełniejsze spojrzenie na wszystko, co nas otacza, pozwala na poszerzenie pola własnej świadomości i lepsze rozumienie siebie i świata. Słowami samego Read more about Komunikacja Międzykulturowa widziana z perspektywy Komunikacji Integralnej[…]