EU projekt Erasmus

We współpracy z Institute for Global Integral Competence  jesteśmy partnerami w Europejskim programie Erasmus + Project: Teaching English Motivatedly for Adult Students. Ten projekt ma na celu połączenie różnych nauczycieli języka angielskiego z różnych krajów i umożliwienie im wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń w nauce języka obcego. Przedstawiciele niektórych instytucji działających w różnych krajach europejskich w zakresie nauczania języków obcych stwierdzili, że mają wspólne problemy i borykają się z podobnymi wyzwaniami w ich pracy nauczycielskiej, stąd pomysł stworzenia platformy wymiany dla nich, tak aby ich akcje dydaktyczne była bardziej użyteczna i efektywne. W projekcie obok parnerów z Niemiec biorą udział partnerzy z Włoch Sportello Elp  i Turcji  Aydin Egitim,Kultur

 

Partnerstwa w ramach europejskich projektów służyłą jako sposób dzielenia się pomysłami, metodologiami i najlepszymi praktykami w zakresie nauczenia. Nasz projekt TEMAS będzie polegał na tworzeniu różnych działań opartych na tematach związanych z zainteresowaniami uczniów i studentów, niezależnie od ich odmiennego kontekstu kulturowego. Działania te będą podstawą do interakcji studentów (e-learningu i mieszanego uczenia się) z różnych instytucji poprzez społeczność on-line, którą utworzymy w tym celu. Tematy spotkań, debaty, praca ze studentami etc będą związane z bieżącymi wyzwaniami społecznymi i zmianami stojącymi przed Europą jako całością i kwestiami, które dotykają wszystkich obywateli Unii, niezależnie od ich pochodzenia społecznego czy wieku. Na zaawansowanym etapie projektu studenci będą również zaproszeni do przeprowadzenia symulacji „na żywo” oraz celu zaoferowania im okazji do spotkania się i rozmowy twarzą w twarz ze wszystkimi bieżącymi tematami europejskimi. Uważamy, że ten projekt będzie dobrym instrumentem pomagającym w rozwoju i integracji dorosłych w rozwoju „kluczowych kompetencji” obywatelstwa europejskiego.