Negocjacje międzynarodowe

W trakcie negocjacji międzynarodowych spotykają się osoby pochodzące z różnych kultur, religii i systemów politycznych. Wiedza o obcych nam mentalnościach, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kulturowych jest podstawą międzynarodowej współpracy, bowiem ludzie zawsze chętniej nawiązują kontakty z partnerami, którzy dobrze ich rozumieją i dopasowują się do sytuacji.

 

Jednak sama znajomość obcego kraju i języka nie są bynajmniej wystarczającą gwarancją  skutecznych negocjacji.

Każda bowiem faza negocjacji ma własną dynamikę i własne problemy, które są różnie postrzegane w zależności od stylu negocjacyjnego partnerów, jak i kraju ich pochodzenia. A to wymaga szczególnych umiejętności ze strony negocjatorów.


CELE SZKOLENIA 

Dzięki naszym szkoleniom poznacie Państwo dokładnie wszystkie zespoły czynności praktycznych każdej fazy zmierzające do zawarcia kontraktu z zagranicznymi partnerami. Poznacie ich standardy kulturowe i odmienne reguły gry, po to aby kompetentnie prowadzić negocjacje, osiągać zamierzone cele oraz unikać nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień utrudniających wspólne interesy. Wykształcicie w sobie świadomość kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata oraz zdobędziecie kompetencje działania w kontekście wielokulturowym, suwerennie i odpowiednio do sytuacji.


Kompromis to dzielenie ciastka w ten sposób, aby każdy z partnerów wierzył,  że otrzymał większy kawałek.“ – Ludwig Erhard


ZAKRES SZKOLENIA

NEGOCJACJE JAKO PROCES KOMUNIKACJI: Elementy dobrej komunikacji i sztuki zadawania pytań. Komunikacja niewerbalna, czyli jak poprawnie interpretować odmienne zachowania partnerów zagranicznych.

PROCES NEGOCJACJI

 • Style negocjacyjne. Podstawowe zasady negocjacji wg. Havard School of Law.
 • Fazy negocjacyji.  Schemat negocjacji BATNA, umowa zagraniczna, jej główne elementy i struktura.
 • Techniki negocjacyjne. „Zdechła ryba“ czy „Rosyjski front“? Przegląd najważniejszych metod, technik i taktyk negocjacyjnych

NEGOCJACJIE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM

 • Standardy kultury. Zrozumienie i interpretacja najważniejszych standardów kultury i zachowań. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej.
 • Polacy jako negocjatorzy. Własne doświadczenia kulturowe i ich wpływ na przebieg negocjacji,  czyli polskie sposoby komunikowania i różnice na tle międzynarodowym.
 • Analiza wybranych krajów. Style negocjacyjne wybranych partnerów. Europejskie i azjatyckie standardy i wymiary kulturowe. Zasady przygotowania negocjacji z cudzoziemcami.

NEGOCJACJE W PRAKTYCE

 • Analiza przypadków. Przedstawienie i omówienie sytuacji mogących budzić nieporozumienia między partnerami.
 • Ćwiczenia. Gra symulacyjna. Praca z filmem i video-feedback.

PROTOKÓŁ W NEGOCJACIACH

 • Elementy protokołu i etykiety w biznesie międzynarodowym. Zasady savoir vivre i dobrych obyczajów w trakcie procesu negocjacji.
 • Budowanie kulturowych synergii i zdobywanie zaufania i sympatii partnerów zagranicznych.

 

Błę∂y nieskutecznych negocjatorów

 


METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich. Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się.

 • WYMIAR KOGNITYWNY: wykład, prezentacje multimedialne, referaty, praca indywidualna, praca z wideo i audio.
 • WYMIAR AFEKTYWNY: nauka przez doświadczenie, testy kulturowe, metody odroczonego wartościowania, ćwiczenia profesjonalnej samorefleksji, ćwiczenia na zmianę perspektywy, dyskusje moderowane, modelowanie, metody aktywnego słuchania i komunikacji bez przemocy (NVC).
 • WYMIAR ZORIENTOWANY NA DZIAŁANIE: analiza studium przypadków wraz z technikami critical incident, culture contrast study, culture assimilator, interaktywne gry interkulturowe, gry na role z elementami psychodramy, praca z filmem i analiza nagrania, gry symulacyjne i inscenizacje.
 • KREATYWNE METODY PRACY: metaplan, burza mózgów, mind-map, kapelusze deBono, metoda Disney’a, analoggraffiti.

Stosujemy również nowe, integralne podejście do szkoleń międzykulturowych, widzianych jako proces i ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo. Nasze treningi zawierają elementy dotyczące wartości i etyki oraz zwracają uwagę na aspekty społeczne i uwarunkowania systemowe. Więcej informacji na temat naszego integralnego podejścia tutaj


SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE, KTÓRE MOGĄ WAS RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

 

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNIESIE – OFERTA

OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO – OFERTA

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KONTEKŚCIE KULTUROWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ – OFERTA

INDIE – WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA – OFERTA

MIĘDZYKULTUROWE TRENINGI TRENERSKIE – OFERTA

TRENING INTEGRACYJNY – POLSKA – OFERTA

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT