18/07/2017

projekty

Online Webinars

W roku 2017 wsoólnie z Institute for Global Integral Competence rozpoczęliśmy serię webinarów onliner w celu dostarczenia cennych informacji edukacyjnych na temat interdyscyplinarnych tematów związanych z komunikacją kosmopolityczną. Kluczową cechą naszych webinarów jest przekazywanie, odbieranie i omawianie informacji oraz łączenie wizji sprawiedliwości transkulturowej, pokoju z etycznym zobowiązaniem do różnic i zmian. Nasze webinary składają się z miesięcznych sekwencji nauczania. Każda sekwencja składa się z wkładu z różnych obszarów ekspertyzy przeplatanych z interaktywną dyskusją i ćwiczeniami edukacyjnych…czytaj dalej


Integralna Edukacja. Train the Trainer ONLINE

Nasz nowy Program Trenerski jest wyraźnie oparty na Teorii Integralnej i będzie służyć jako zaproszenie dla innych trenerów do odkrywania tego w jaki sposób elementy integralnego podejścia mogą wspierać ich wysiłki na rzecz przyjęcia bardziej zintegrowanego, kompleksowego podejścia do edukacji ogólnie i do pracy trenerskiej. „Integralny” oznacza wiele rzeczy do wielu ludzi i to samo odnosi się do naszego integralnego  programu Train the Trainer. Dla nas  integralne podejście oznacza integrację najlepszych tradycyjnych i alternatywnych metod nauczania trenerskiego. Nasz integralny model kumuluje postępowe idee edukacyjne w większe transdyscyplinarne pomysły dotyczące kultury, psychologii, filozofii, nauki, itp, i ma na celu wyposażenie wszystkich trenerów i liderów w odpowiednie narzędzia, tak aby byli oni skutecznymi edukatorami. Program zawiera wszystkie kluczowe aspekty pracy trenerskiej od pozycjonowania na rynku i zdobywania zleceń, poprzez planowanie, projektowanie, dostarczanie i ewaluacje szkoleń. Naszym celem jest stworzenie wysoko wykwalifikowanych trenerów, którzy mogą prowadzić własne kursy autonomicznie… czytaj dalej 


EU Projekt Erasmus z Niemcami, Włochami i Turcją

Wspólnie z  Institute for Global Integral Competence jesteśmy ponownie partnered w EU Projekcie Erasmus + Project: Teaching English Motivatedly for Adult Students. Ten projekt ma na celu stworzenie platformy wymiany zarówno dla nauczyciel języka angiellskiego jak i dla ich studentów. Wszyscy oni będą  mieli okazję odwiedzić i spotkać się ze swoimi partnerami z innych krajów, aby wymienić doświadczenie w nauce języka obcego. Przedstawiciele niektórych instytucji działających w różnych krajach europejskich w zakresie nauczania języków stwierdzili, że mają wspólne problemy i stawiają czoła podobnym wyzwaniom bez względu na ich kulturowe tło. Tak więc chcąc przyczynić się do poprawy akcji dydaktyczna nauczycieli i pozwolić studentom w sposób bardzo praktyczny sprawdzić swoje umiejętności zaprosiliśmy do projektu Sportello Elp  z Włoch i  Aydin Egitim,Kultur z Turcji… czytaj dalej


Zarządzanie zmianą w korporacjach międzynarodowych

shift happensWe współczesnej gospodarce rynkowej mamy do czynienia z gwałtownymi przemianami. Dotyczą one zarówno zewnetrznego otoczenia organizacji (m.in. ciągle rosnąca konkurencja, zmieniające się wymagania i oczekiwania klientów, rozwój technologii czy też fuzje i przejęcia), jak i wnętrza samej organizacji (restrukturyzacja wewnętrzna, rozwój firmy i wizja kierownictwa). Aby efektywnie wesprzeć firmy działające w kooperacjach międzynarodowych na ich drodze wprowadzania zmian przygotowaliśmy specjalne szkolenia skierowane głównie do liderów zmian, którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za za wdrożenie zmian na poziomie strategii organizacji czy na poziomie operacyjnym w poszczególnych obszarach. Szkolenia przygotują ich i pomogą w procesie wprowadzenia zmian, które są szczególnym wyzwaniem, gdy należy ich dokonać piorąc pod uwagę różnorodność kulturową firmy i pracowników…. czytaj dalej


Międzykulturowy Trening Przywódców w Paeroa

Odpowiedź na pytanie: dlaczego przyszli liderzy potrzebują kompetencje międzykulturowe, wychodzi poza potrzebę tworzenia lepszych relacji pomiędzy różnymi kulturami. W naszym globalnym świecie potrzebna nam jest perspektywa różnych kultur, aby tworzyć historię ludzkości w przyszłości. Jesteśmy jednością, choć mówimy różnymi językami i widzimy świat z innego punktu widzenia, ale tylko od naszej zbiorowej inteligencji zależy znalezienie wszystkich rozwiązań, których potrzebujemy. Świat potrzebuje dziś dojrzałych mentorów i inicjatorów wspierających młodych ludzi, tak aby wyrośli na wizjonerskich kreatorów zmian kulturowych. Większa społeczność Ziemi całkowicie zależy od nowych przywódców, którzy poprowadzą ludzkość poprzez konieczną transformację. Projekt został dofinansowany z funduszy Ministerstwa Rozwoju Socjalnego Nowej Zelandii… czytaj dalej


Institute for Global Integral Competence warsztaty w Bazie Integralnej w Diessen

image006Nasz zespół wraz z członkami Instytutu Globalnych Kompetencji ( IFGIC) zorganizował warsztaty integralne, w której staraliśmy się pogłębić ideę Komunikacji Kosmopolitycznej (Cosmopolitan Communication). Zarówno teoria jak i praktyka tego ewolucyjnego modelu komunikacji stawia sobie za zadanie znalezienie odpoowiedzi na pytania w jaki sposób energia, zarówno pozytywna jak i negatywna w postmodernistycznej komunikacjipojawia sie na poziome poza językiem i mową ciała. Zainteresowanych szukaniem odpowiedzi na te i podobne pytania dotyczące kierunku rozwoju komunikacji międzyludzkiej zapraszamy do współpracy… czytaj dalej


iBook Train the Trainer | do pobrania teraz!

iBook_DEUkazała się książka dla trenerów autorstwa dr Anny Storck, iBook Train the Trainer… do darmowego pobrania na stronach iTunes Store lub tutaj. Jest to podręcznik trenera interkulturowego stworzony na przykładzie szkolenia „Kompetencje interkulturowe we współpracy z Niemcami“. Koncepcja treningu skonstruowana jest na podobieństwo planu podróży, w którym w porządku chronologicznym podane są liczne wskazówki odnośnie struktury i przebiegu szkolenia. Trenerzy znajdą tutaj praktyczne przykłady każdego modułu szkolenia wraz z odpowiednimi technikami wizualnymi, ze szczegółowym opisem ćwiczeń, prezentacji oraz gier…czytaj dalej


Szkolenia dla kobiet w biznesie

rower

Nowe szkolenia interkultury w 2015! W dzisiejszych dużych organizacjach kobiety wspinające się po drabinie korporacyjnej znikają. Podczas gdy statystyki tylko nieznacznie różnią się na świecie, wzór pozostaje ten sam: na najniższych poziomach ponad połowa zatrudnionych w organizacjach to kobiety. Przechodząc kolejno na wyższe poziomy w organizacji, liczba kobiet proporcjonalnie maleje. Na poziomie CEO, na całym świecie tylko 3% do 4% to kobiety. Dlaczego ustępujemy miejsca mężczyznom i jak to konsekwencje zmieniać to tematy serii nowych szkoleń interkultury… czytaj dalej


FUGIC Forum na Uniwersytecie Niemieckich Sił Zbrojnych  Monachium

Uniwersytet Latający Globalnych Kompetencji (FUGIC) promuje “Komunikację Kosmopolityczną“, która jest formą komunikacji na poziomie żółtym i turkusowym ewolucji człowieka, czyli osobowości systemowej, funkcjonalnej, integrującej po holistyczną i transpersonalną, mówiąc kategoriami Dynamiki Spiralnej Prof. Graves. FUGIC to nowa platforma współtworzącego integralną naukę dla wszystkich ludzi, którzy chcą zastosować Komunikację Kosmopolityczną w celu kreowania nowej rzeczywistości społecznej.


Seria wykładów na Uniwersytecie Technicznym w Auckland 

Dr Anna Storck została zaproszona do przeprowadzenia serii wykładów dot. Komunikacji Międzykulturowej w Szkole Komunikacji Uniwersytetu Technologicznego w Auckland AUT w Nowej Zealandii. Możliwość nauczania Komunikacji Międzykulturowej (146719) oraz Komunikacji (146734) oraz uczenia się kultury Maori to wspaniałe doświadczenie międzykulturowe, które na pewno zaowocuje wkrótce nowymi konceptami szkoleń międzykulturowych w interkulturze.


TALK To ME Konferencja Młodzieży w Auckland

interkultura była współorganizatorem międzykulturowego projektu dla młodzieży Talk To Me (Mów do mnie). Naszym podstawowym celem było stworzenie okazji do poznania się i wymiany dla młodych osób pochodzących z różnych kultur, religii, krajów. Stworzyliśmy dla nich przestrzeń, w której swobodnie mogli oni podzielić się swoimi wizjami, nadziejami i marzeniami na przyszłość…czytaj dalej

 


Oddział Auckland IFGIC otwarty!

ifgic logoInstitut Globalnych Kompetencji Integralnych (IFGIC) promuje Kosmopolityczną Komunikację poprzez rozwijanie integralnych kompetencji i praktykowanie transparentnej komunikacji i dialogu integralnego.  Ta forma komunikacji wymaga rozwoju nowego poziomu świadomości i kompetencji działania poprzez cztery perspektywy rozumienia: umysł, kulturę i system …czytaj dalej


Integralny Przywódzca

leadership

Nowe integralne treningi interkultury dla biznesu w 2014! Świat biznesu staje się coraz bardziej konkurencyjny i nieuporządkowany. Szybkie zmiany technologiczne, wieksza rywalizacja międzynarodowa, deregulacja rynków, nadwyżka mocy produkcyjnych w kapitałochłonnych gałęziach to tylko niektóre elementy zmian, w obliczu których aby przetrwać i skutecznie konkurować, należy poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. Im więcej zmian, tym większa potrzeba przywództwa… czytaj dalej


FUGIC Forum w Berlinie

Uniwersytet Latający Instytutu Globalnych Kompetencji Integralnych przeprowadził warsztaty na temat komunikacji w obszarze opieki zdrowotnej w relacji: lekarz-pacjent dla wszystkich zainteresowanych poprawieniem stosunków i komunikacji. Więcej informacji w naszej broszurze: Integral Handbook (PDF po angielsku) FUGIC Health PDF


Kongres HR Summit 2014 | 20 września-1 października 2014 Warszawa Polska

Kongres HR Summit 2014Wystąpienie na kongresie HR w Warszawie dotyczące wyzwań związanych z wielokulturowością w Polsce. Jak poważne są te wyzwania wiedzą wszyscy, którzy próbowali ekspansji polskiej firmy na zagranicznych rynkach – czy to uruchamiając produkcję w krajach ościennych czy sprzedaż w bardziej lub mniej oddalonych krajach. Zjawiska te nabiorą jeszcze większego znaczenia, gdy firmy w Polsce skonfrontowane z rzeczywistością demograficzną będą musiały na dużo większą skalę sięgać po pracowników z zagranicy. Jak praktycznie przygotować się na wyzwania obecne i przyszłe omówiła w sowim wystąpieniu dr Anna Storck… czytaj dalej


Projekt Nowa Zelandia: SBN’w Auckland

Project NZ to wspaniała inicjatywa mająca na celu świadome kreowania przyszłości Nowej Zealandii. Dołączyliśmy do zaproszonych liderów z całego świata, aby odkrywać najnowsze trędy i identyfikować konkretne kroki rozwoju. Konferencja 2014 uruchomiła nowe podejście do biznesu i transformacji o nazwie Big Shift.


IfGIC Forum w World House Wetten Niemcy

Institut Globalnych Kompetencji zaprosił wszystkich zainteresowanych nowym etapem ewolucji na forum komunikacji kosmopolitycznej. Dr. Anna Storck przeprowadziła wraz z Ritą Brown (USA) warsztaty na temat świadomego kreowania pokoju. Celem warsztatów było pogłębienie świadomości uczestników oraz znalezienie praktycznych sposobów rozwiązywania konfliktów osobistych i zawodowych.

IFGIC Forum


INDIE – Treningi Międzykulturowe 

Szkolenie wprowadzające w tematykę komunikacji międzykulturowej z uwzględnieniem specyfiki kulturowej Indii. Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi elementami wartości w indyjskiej kulturze powszechnej oraz podobieństwami i różnicami w komunikacji i prowadzeniu negocjacji na styku Polska-Indie oraz zrozumienie i interpretacja najważniejszych indyjskich standardów kultury i zachowania. Dzięki egzemplifikacji podstawowych podobieństw i różnic oraz omówieniu licznych przykładów klasycznych nieporozumień istnieje wyższe prawdopodobieństwo skutecznej realizacji celów firmy oraz efektywnej pracy zespołowej.


POLSKA – Treningi Integracyjne dla pracowników z Indii 

Interaktywne szkolenia dla pracowników firm współpracujączch z Indiami wprowadzające w tematykę komunikacji interkulturowej we współpracy polsko-indyjskiej ukierunkowane na kognitywną i doświadczeniową konfrontacje z interkulturowością w celu wykształcenia świadomości kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata oraz zdobycia kompetencji działania w kontekście wielokulturowym – suwerennie i odpowiednio do sytuacji.

FAIR VENTURE Kongres 2014 w Berlinie

Bildschirmfoto 2016-03-16 um 12.58.31Wszystkie kryzysy, zbiegające się w naszych czasach, wypływają ze wspólnego źródła, które moglibyśmy nazwać Oddzieleniem. Zjawisko to, przybierające wiele form – rozłamu między ludźmi i przyrodą, rozpadu społeczności, podziału rzeczywistości na sferę materialną i duchową – jest wplecione w każdy aspekt naszej cywilizacji. Jest także nietrwałe, generuje wielkie i nasilające się kryzysy, które popychają nas w stronę nowej ery, Epoki Zjednoczenia. O tej nowej epoce oraz nowych formach współdziałania rozmawiali uczestnicy kongresu Fair Venture w Berlinie…..czytaj dalej

„Czasami po to, by znaleźć drogę, trzeba się zagubić. Jest ogromna przestrzeń pomiędzy tym, co pozostawiamy poza sobą, a miejscem do którego chcielibyśmy dotrzeć.  Nie mamy map na tę podróż” – Charles Einstein


Wielokulturowość w polskiej rzeczywistości. Artykuł dr Anny Storck w Personel PLUS

Menedżerowie HR coraz częściej stają przed wyzwaniem zarządzania efektywnością kapitału ludzkiego, w zderzeniu ze zjawiskiem wielokulturowości. Rosnący w niesamowicie szybkim tempie segment centrów usług biznesowych (SSC, BPO, R&D, IT) przyciąga rzesze obcokrajowców, pracujących biurko w biurko, często również w zespołach projektowych. Z drugiej strony polscy pracownicy, fakt, że znający dobrze lokalny język, zderzają się z realiami współpracy z klientami innych narodowości. Być może wydaje się, że różnice międzykulturowe stanowią małe wyzwanie przy współpracy z klientami czy partnerami europejskimi. Praktyka jednak pokazuje, że ignorowanie tych zjawisk może być nieroztropną strategią generującą trudności przekładające się na wyższe koszty lub utratę przychodów… … czytaj cały artykuł   (PDF)

Wielokulturowość w Polsce


Wywiad z dr Anną Storck w PLUS BIZNES 

Indie należą do krajów kultury wysokiego kontekstu; to znaczy, że część komunikacji jest mocno zakodowana w postaci niewerbalnej (np. milczenie, gestykulacja), a przez to trudna do odczytania przez drugą stronę podejmującą komunikację. Należy o tym pamietać w rozmowach z Indusami. Choć asertywność może być silną cechą Niemców i Amerykanów, u Indyjskich kolegów i koleżanek ujawnia się wyjątkowo rzadko. Nie widać jej ani na oficjalnych spotkaniach, ani na konferencjach telefonicznych. Generalna zasada w Indiach brzmi: dla zachowania twarzy spróbujmy zgodzić się na wszystko, a potem się zobaczy. Dlatego „YES“ w Indiach oznacza również, że wysłuchano rozmówcę lub że rozumie się jego punkt widzenia, nie koniecznie zgodę….
cały artykuł  (PDF)

Bildschirmfoto 2014-01-19 um 20.04.01


Femina Magna

Femina Magna to forum i szkolenia dla wszystkich kobiet zainteresowanych własnym rozwojem. FM służy im w (re-)orientacji w życiu, poszukiwaniu własnego kompasu i wartości samej siebie, opartą na wszechstronnym, holistycznym podejściu zarówno do człowieka, jak systemu i procesu. Chodzi więc o świadomy, integralny rozwój ciała, umysłu i ducha w sobie, kulturze i naturze… czytaj dalej 


Innowacyjne „JA” Ogólnopolskie Spotkanie Integralne w Gdyni

SPIN2013Ogólnopolskie Spotkanie Integralne organizowane przez Stowarzyszenie Forum Rozwoju Integralnego. Temat tegorocznego spotkania: Innowacyjne JA, czyli jak być panem swojego losu w turbulentnych czasach. Dr. Anna Storck wystąpiła jako prelegent z tematem: Czy mogę zmienić swoje życie? W poszukiwaniu integralnych odpowiedzi poprowadziła ona uczestników przez wszystkie cztery kwadranty ludzkiego doświadczenia.


SIETAR Niederlande Warsztaty w Utrecht

nederland

Warsztaty dotyczące Komunikacji Interkulturowej wiedzianej jako część komunikacji integralnej przeprowadzone w ramach dorocznego kongresu SIETAR w Utrech. Teoria Integralna wprowadza ład w nasze doświadczenie, pozwala lepiej śledzić kierunek zmian, a także skuteczniej nimi kierować. Według polskiego socjologa Macieje Bennewicza metoda przerywająca standardowy punkt widzenia umożliwia otwarcie na panoramę możliwości. Zmieniając bowiem punkt widzenia, zmieniamy również perspektywę… czytaj dalej


Forum Integralne w Norynbergii

Forum Integralne jest organizacją pozarządową, działająca od 1998, która rozwinęła się w międzyczasie w najważniejszą platformę integralną w Europie. Organizacja ta jest ukierunkowana na promocję Teorii Integralnej i zrównoważonego,  holistycznego rozwoju. Tematem tegorocznego forum było: My kształtujemy przyszłość. Świadomi, zaangażowani, chcący wprowadzać zmiany.


Konferencja  Teorii Integralnej w San Franciso

„Łączymy integralnych Kosmopolitan” pod takim hasłem spotkali się w San Francisco integralni z całego świata na najważniejszej konferencja naukowa poświęcona szeroko pojętemu rozwojowi integralnemu. Rozwój integralny to rozwój „wszechstronny”, który pomaga spojrzeć na każdą dziedzinę, na każdego człowieka, na każdą organizację w sposób wielowymiarowy z kilku najistotniejszych perspektyw, nie pomijając żadnej z nich.


Dr Anna Storck ON AIR!

Rozmowa w Funkhaus Europa, w której dr Anna Storck wypowiadała się na temat kompetencji międzykulturowych. Funkhouse Europa to niemiecka stacja radiowa  nadająca z Berlina będąca częścia Zachodnioniemieckiej Radiofoni w Kolonii Westdeutschen Rundfunks Kiln (WDR) i Radiofoni Berlin-Brandenburg Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Audycja poświęcona była tematom dotyczącym różnorodności, interkulurowości i propagowaniu szacunku dla inności.


Train The Integral Trainer 

Bildschirmfoto 2016-03-17 um 16.06.25

Studium Trenerskie to fascynująca przygoda z samym sobą, pozytywne emocje oraz zaangażowanie, sensowne cele i satysfakcjonująca praca. Osoby zainteresowane zawodem trenera, trenerzy początkujący jak i osoby doświadczone w praktyce trenerskiej, a także liderzy zespołów, koordynatorzy, menadżerowie oraz prowadzący zajęcia edukacyjne pragnący podnieść swoje kwalifikacje będą mieli okazję aby nauczyć się zarządzania sobą i swoimi zasobami w najbardziej optymalny sposób, po to aby nawiązywać głęboki kontakt z grupą i budować najkorzystniejsze stany dla przyspieszonego procesu uczenia. Poznać najbardziej efektywne formaty i skuteczne narzędzia pracy szkoleniowca, po to aby stworzyć swój własny, niepowtarzalny warsztat trenerski…. czytaj dalej


Festival Dramatu i Jęzka Obcego w Aydin Turcja

W kooperacji ze Stowarzyszeniem Kompetencji Międzykulturowych (VIK e.V.) i partnerami z Włoch, Turcji, Finladii i Polski zorganizowalismy w Azdin, Turcji pierwszy festiwal promujący nauke języka obcego porzez teatr i drama. Była do wspaniała okazja do wymiany metod i doświadczeń ponad granicami.


Letnia Szkoła w Abamo Terme

PIC_0167Kilkunastu wspaniałych trenerów i coachów reprezentujących biznes, edukację, naukę i doradztwo dostarczyło w formie warsztatów, prezentacji, szkoleń wspaniałe okazje i możliwości do rozwoju osobistego dla ponad 500 uczestników z 25 krajów. Preyentowaliśmy tam dwa warsztaty dot. kompetencji międzykulturowych… czytaj dalej


Radio Multicult

Z dr Anna Storck i dr Kazuma Matoba rozmawiał  prowadzący audycję w Berlińskim Rado Multikul Kevin Brooker (✞). Tematem rozmowy były globalne kompetencje integralne, które stanowią stanowią zestaw narzędzi wykorzystywanych do zaspokajania problemów i oczekiwań świata. Ochrona środowiska, prawa człowieka, konflikty polityczne i inne obszary światowych wyzwań niewątpliwie wymagają przemyślanych i zespołowych działań. W całym tym procesie kluczowe znaczenie ma jednak praca indywidualna. IFGIC – instytut, który promuje ideę samorozwoju, samokształcenia, motywowania do doświadczania i rozumienia zależności w otaczającym nas świecie. Z perspektywy globalnych kompetencji istotne są zarówno działania edukacyjne, jak i te realizowane poza uczelnią.


SIETAR FORUM 2012+38 w Berlinie

Wszyscy mówią o konieczności radykalnych zmian, a niektórze nawet zaczynają szukać rozwiązań w każdej dziedzinie od polityki, medycyny po ekonomie i edukację. Jednak większość z nas zapomina o słynnym stwierdzeniu Einsteina, że nie możemy rozwiązać problemu, dopóki pozostajemy na tym samym poziomie myślenia, które go stworzyło. Tak więc aby rozwiązać nasze obecne problemy, musimy przenieść się na wyższy poziom rozwoju świadomości i komunikacji. Tematem konferecji buło znalezienie odpowiedzi na pytanie jakiego rodzaju kompetencje będą wymagane na poziomu “komunikacji kosmopolitycznej” w przyszłości.


Neuroedukacja dla trenerów warsztaty  | 27-29 września 2012  Berlin Niemcy

Dr Anna Storck poprowadziła podczas SIETAR-Forum workshop dla trenerów o uczeniu, ale potraktowanemu z punktu widzenia neurobiologii, czyli z perspektywy pracy mózgu. Zdumiewające odkrycia w dziedzinie neurobiologii oferują osobom zajmujacym sie edukacją ciekawe wskazówki na temat tego, co działa najlepiej. uczenie się jest procesem aktywnym, którego efektywność można zwiększyć, tworząc mu optymalne warunki. Stworzenie optymalnych warunków wymaga jednak oparcia się na danych płynących z badań nad pracą mózgu


Warsztaty dla uczniów z Polski i Niemiec

We współpracy z domem Angelus Silesius spotkania oferujemy warsztaty: młodzież dla praw człowieka i demokracji. Możemy uczyć się i nauczać razem edukacji praw człowieka w nietradycyjnych placówkach oświatowych. Naszym celem jest dotarcie do ludzi z różnych środowisk, z materiałów które odwołania różnych kultur. Poprzez nauczanie praw człowieka poprzez wszelkie środki — od konferencje i warsztaty hip-hopu i tańca — ten komunikat rozprzestrzenił się na świecie.


TRAIN THE TRAINER Warsztaty dla NGO w Berlinie

Przeprowadziliśmy serię warsztatów trenerskich dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenia miały na celu rozwinąć kulturową kompetencję uczestników oraz umiejętności przywódczych w celu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzykulturowymi. Wspieraliśmy tych, którzy pomyślnie przeprowadzają szkolenia kompetencji międzykulturowych i angażują się aktywnie jako multiplikatorzy w procesie integracji.


BERLIN Multiculti. Warsztaty interkulturowe

26 uczestników z 20 krajów wzięło udział w tygodniowych warsztatach międzykulturowych w Berlinie. Wspólnie uczyli się strategii i technik, potrzebnych w działaniach międzykulturowych, oraz pogłębiali specyficzną wiedzę konieczną do działania w środowisku międzynarodowym.


ZAPYTANIE OFERTOWE

W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT