19/02/2013

interkultura oferta

Tematem naszej działalności są różnice kulturowe oraz ich wpływ na działalność i zarządzanie. Projektujemy i prowadzimy szkolenia międzykulturowe oraz indywidualny coachingu interkulturowy z zakresu globalnych kompetencji oraz skutecznej komunikacji dla osób pracujących w środowisku międznarodowym. Jesteśmy firmą szkoleniową pracującą dla klientów na całym świecie.

By móc współpracować z ludźmi pochodzącymi z innej kultury, nie wystarczy zaakceptować ich jako partnerów kooperacji, zadbać o poprawną komunikację i zdobyć ich zaufanie. Należy też zrozumieć, jak widzą otaczający świat i co jest dla nich ważne. Efektywna kooperacja zależy od rozumnego szacunku dla różnic. – Jordan D. Lewis

Aby usprawnić funkcjonowanie Waszego międzynarodowego zespołu czy polepszyć współpracę z Waszym klientem zagranicznym  lub przygotować pracowników na wyjazd do innego kraju proponujemy unikatowe szkolenia międzykulturowe lub indywidualny coaching międzykulturowy. Dla trenerów wewnętrznych w firmach oraz multiplikatorów współpracy międzynarodowej prowadzimy szkolenia trenerskie udoskonalające warsztat i umiejętności konieczne do prowadzenia szkoleń międzykulturowych.

NASZA OFERTA 

szkolenia międzykulturowe

Nasze szkolenia międzykulturowe uwrażliwiają na tematykę międzykulturową  oraz zwracają uwagę na potencjalne problemy i wyzwania związane z różnicami kulturowymi – Szkolenia Ogólnokulturowe (Culture Awareness)  Nasze Specyficzne Szkolenia Międzykulturowe – skierowane są do osób współpracujących z jedną kulturą. Opierają się on na treningu międzykulturowym i dostarczają głównie informacji dotyczących  specyfiki wybranej kultury. Dla obcokrajowców przyjeżdżającym do Polski lub dla pracowników wyjeżdżających za granice na staż proponujemy Szkolenia Integracyjne i Trening Relokacyjny.

szkolenia trenerskie

interkultura jest liderem w zakresie szkoleń trenerskich. Proponujemy zarówno doświadczonym trenerom jak i początkującym adeptom tego zawodu forum profesjonalizacji umiejętności trenerskich  w formie całorocznego Interkulturowego Szkolenia Trenerskiego trenerskiego lub w formie dwudniowych: Treningów dla Trenerów Międzykulturowych. Nasze Integralne Studium Trenerskie: Train the Integral Trainer (TIT™) obejmuje wszystkie aspekty pracy trenerskiej i uczy jak zarządzać sobą i swoimi zasobami w najbardziej optymalny sposób, po to aby nawiązywać głęboki kontakt z grupą i budować najkorzystniejsze stany dla przyspieszonego procesu uczenia.

coaching międzykulturowy

Nasza oferta Coachingowa skierowana jest do osób, które mają wiedzę merytoryczną i doświadczenie potrzebne na zajmowanym stanowisku, jednak w trakcie pełnienia swoich obowiązków stykają się dalej z pewnymi problemami. Program coachingowy jest w pełni dostosowany do indywidualnej potrzeby klienta i obejmuje zarówno elementy ukierunkowane na rozwój kompetencji działania w kontekście multikulturowym, jaki i rozwój kompetencji przywódczych i menadżerskich.

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE

Współdziałanie społeczne i świadome porozumiewanie się zakładają istnienie powszechnie przyjętych sposobów odczytywania informacji, które ludzie sobie przekazują. Niezbędnym warunkiem sensownej współpracy jest dlatego istnienie wspólnego systemu znaczeń i wspólnych oczekiwań. Jednakże struktury zachowania i standardy kulturowe znacznie różnią się w zależności od kraju pochodzenia współpracujących ze sobą ludzi, co prowadzi nieuchronnie do nieporozumień, irytacji i konfliktów we wzajemnej współpracy.

Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w życiu codziennym i zawodowym oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi w ramach współpracy, a także krytyczne spojrzenie na utarte opinie i stereotypy, może sprawić, że współpraca ta stanie się korzystniejsza i bardziej satysfakcjonująca dla obu stron.

 

SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE 

Szkolenia międzykulturowe nie transferują całego zakresu kompetencji międzykulturowych w ciągu kilku dni szkolenia. One raczej są impulsem do zdobywania zdolność do szybkiego zrozumienia i efektywnego działania w kulturze innej niż nasza.

W połączeniu z podstawową wiedzą na temat innych kultur i interaktywnymi ćwiczeniami, mającymi na celu podniesienie świadomości uczestników na wyższy poziom operacyjny, nasze szkolenia międzykulturowe dają jednak świetną bazę do świadomego i sprawnego poruszania się na granicy kultur w kraju czy za granicą.

szkolenia międzykulturoweNasze programy wyróżnia genialne połączenie doświadczenia i praktyki osób prowadzących z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie neurobiologii, neurolingwistyki, psychologii poznawczej i najbardziej efektywnymi metodami ukierunkowanymi zarówno na uczenie kognitywne, afektywne i jak i te zorientowane na działanie. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi punkt wyjścia studium.

    BROSZURA interkultura (PDF)

Kompetencje międzykulturowe można rozwijać na kilku poziomach, równowaga pomiędzy nimi jest bardzo istotna.

    • POZIOM KOGNITYWNY poszerzający wiedzę dotyczącą zarówno uniwersalnych aspektów kultury (np. modele kultury, wymiary kulturowe, badania dot. różnic kulturowych etc.) jak i  aspektów specyficznych dotyczących wybranej kultury (wiedza o kraju, kulturze, sposobach zachowaniach, komunikacji etc)
    • POZIOM EMOCJONALNY dotyczący umiejętność radzenia sobie z emocjami i świadomość naszych stanów emocjonalnych jakie towarzyszą nam w kontaktach międzykulturowych.
    • POZIOM PERACYJNY dotyczący konkretnych umiejętności ( np. powitania, czy wręczania wizytówek, organizacji spotkań etc.)
  • POZIOM ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ dotyczący poznania i zrozumienia stylu działania własnej kultury (jak podejmujemy decyzję, jaki mamy styl komunikacji, poziom cierpliwości czy tolerancji wobec wieloznaczności).

NASZA INTERKULTUROWA MISJA

Naszą misją jest pomoc organizacjom w przezwyciężaniu wyzwaniom związanych z komunikacją międzykulturową poprzez rozwój inteligencji kulturowej i bardziej integralne podejście w sposobach komunikacji ponad różnicami kulturowymi.

Wierzymy w siłę komunikacji pomiędzy kulturami. Pracujemy aby:

„wyrażać integrację, umożliwić spotkanie pod jednym dachem, połączyć, objąć, scalić. I nie chodzi tu o jednorodność, niwelację tych wszystkich wspaniałych różnic, kolorów, zygzaków i tęcz naszych istnień, ale o jedność w różnorodności, dzielenie wspólnych cech, a zarazem fantastycznych różnic. Zastępowanie niechęci otwartością, wrogości szacunkiem, zapraszanie wszystkich do namiotu wzajemnego zrozumienia.“ – Ken Wilber

NASI PARTNERZY 

Realizujemy naszą misję we współpracy z partnerami na całym świecie. Między innymi z Institute for Global Integral Competence IFGIC i Society for Intercultural Education and Training and Research SIETAR i Global Listening Centre projektujemy i realizujemy międzynarodowe projekty, organizujemy wystawy, prowadzimy wszelkiego rodzaju konferencje, spotkania i warsztaty.

REFERENCJE

Pracowaliśmy zarówno dla międzynarodowych koncernów z listy Fortune 500, jaki i dla średnich przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność międzynarodową. Współpracowaliśmy z organizacjami powszechnego użytku i byliśmy wspierani przez organizacje rządowe. Nawiązaliśmy trwałe partnerstwa z wieloma organizacjami akademickimi i pozarządowymi na całym świecie. Robimy to co umiemy najlepiej i kochamy najbardziej, efektem czego jest zadowolony klient – nasz najlepsza strategia biznesowa. Sprawdź nasze referencje i

ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkoleń spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.