05/07/2017

szkolenia ogólnokulturowe

Szkolenia biznesowe dotyczące ogólnokulturowych kompetencji międzykulturowych to szkolenia wprowadzające w tematykę komunikacji międzykulturowej jako takiej, bez ogniskowania jej na konkretne kultury. Szkolenia te skierowane są do wszystkich pragnących nabyć zdolność sukcesywnego komunikowania się z ludźmi z innych kultur i służą one poprawie współpracy dla grup ludzi o różnym zapleczu kulturowym. Celem szkoleń ogólnokulturowych jest uwrażliwienie na osobliwości, szanse i problemy międzykulturowych działań.

„Kultura jest jak grawitacja – wg Trompenaarsa – nie zdajemy sobie sprawy z jej istnienia, dopóki nie spróbujemy oderwać się od ziemi” Czyli dopóki nie zauważymy zachodzących w niej zmian, czy też dopóki nie zetkniemy się z inną kulturą. Wówczas dopiero dostrzeżemy i doświadczymy tego, co „wydarza się” pomiędzy kulturami, a co Bolten określił mianem interkultury.

 


PRZYKŁADY SZKOLEŃ OGÓLNOKULTUROWYCH

 

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

culture specific front

Jeśli biznesmen wszędzie tam, gdzie pracuje, chcę zyskać zrozumienie dla celów swojej firmy, dla jej polityki, produktów i usług, musi wiedzieć, co te i inne aspekty zarządzania znaczą w różnych kulturach. Nie ma uniwersalnych metod zarządzania, które można zastosować wszędzie. W każdej kulturze bowiem takie zjawiska, jak autorytet, biurokracja, kreatywność, koleżeństwo, stosunek do prawdy i odpowiedzialności przejawiają się na różne sposoby. To bardzo utrudnia nam zrozumienie, że nasze upodobania kulturowe i zwyczajowe nie zawsze są czymś naturalnym i stosownym w oczach innych osób. OFERTA

 

NEGOCJACJE MIĘDZYNARODOWE 

lider przysłości

Sama znajomość obcego kraju i języka nie są wystarczającą gwarancją satysfakcjonującej komunikacji czy skutecznych negocjacji. Każda bowiem faza negocjacji ma własną dynamikę i własne problemy wymagające szczegółowych umiejętności ze strony negocjatorów. Negocjacje to komunikowanie się dla osiągnięcia wspólnych decyzji, takich które mogą być w sposób spójny akceptowane przez wszystkie strony. Proces szukania konsensu z partnerami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych jest jednak utrudniony poprzez różnicę występujące w naszych odmiennych formach komunikowania się.

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W ZESPOLE MIĘDZYNARODOWYM 

praca z grupa

Badania pokazują, że zespoły wielokulturowe są o wiele bardziej efektywne od monokulturowych. Kreatywność i większa akceptacja dla różności to jedne z dwóch najważniejszych elementów. Jednakże praca w takich zespołach niesie ze sobą również o wiele więcej wyzwań niestety konfliktów. Usprawnienie komunikacji w zespole poprzez rozwój inteligencji kulturowej pracowników to cel naszego szkolenia dla zespołów wielokulturowych. Uczestnicy w czasie zajęć uświadamiają sobie kulturowe źródła ich odmiennych reakcji i zachowań.

 

OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO

klient zagranicznyNasze szkolenie: „Obsługa klienta zagranicznego” ukierunkowane są na poznanie metod profesjonalnej obsługi klienta i wyszkolenie i uzyskanie trwałej zmiany zachowań komunikacyjnych pracowników. Celem szkolenia jest dostarczenie umiejętności ułatwiających profesjonalną prezentację firmy oraz samego siebie, w dalszej kolejności podniesienie umiejętności związanych ze sprzedażą produktów lub usług oraz podniesienie efektywności pracy zespołu w celu ułatwienia pracy z klientami i zwiększenie zaufania klientów do firmy.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWYM

change managementMiędzynarodowe korporacje wprowadzając w życie nową strukturę organizacyjną znajdują się obecnie w samym centrum przemian i stoją przed wyzwaniem jakim jest zrównoważone zarządzanie organizacją wielokulturową w procesie zmian. Nasz szkolenie pokaże jak wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie i jak uczestniczyć w procesie ich wdrażania z uwzględnieniem różnic kulturowych. Różne kultury różnie podchodzą do zmian, do komunikacji podczas wdrażania zmian i reakcji na zmiany dlatego istotne jest zapoznanie się z różnymi typologiami zachowań ludzkich i uwarunkowaniami kulturowymi

 

 


Dla zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy dotyczącej jednej wybranej kultury proponujemy specyficzne szkolenia międzykulturowe ukierunkowane na poznanie i zrozumienie jednej kultury.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Niezależnie od tego, jaki rodzaj szkolenia zdecydujecie się wybrać, ważne jest aby odpowiadał on na założone przez was cele szkoleniowe. Proponujemy przeprowadzenie bezpłatnej diagnozy potrzeb szkoleniowych, przed dokonaniem ostatecznego wyboru. w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla waszej firmy, prosimy o kontakt.