08/07/2017

trening dla trenerów międzykulturowych

Od 2009 prowadzimy międzykulturowe szkolenia trenerskie w formie 2-dniowych warsztatowych treningów dla trenerów międzkulturowych. Mają one na celu  rozwijanie umiejętności projektowania  i  dostarczania szkoleń  międzykulturowych. Nasz  Trening dla Trenerów Międzykulturowych przeznaczony jest głównie dla początkujących trenerów, nauczycieli języka obcego, jak i trenerów wewnetrznych, w firmach są odpowiedzialni m.in. za przygotowanie obcokrajowców do pracy w Polsce lub przygotowanie polskich pracowników do wyjazdu za granicę. Przeprowadziliśmy juz ponad  50 warsztatów  w  Niemczech  i  w  Polsce,  jak  kilku  innych  miastach w Europie dla ponad 200 uczestników.

Treningi międzykulturowe stanowią nie lada wyzwanie dla prowadzących je trenerów. To temat niezwykle kompleksowy, sięgający od teorii kultury, uwarunkowań kulturowych naszego działania, poprzez psychologię komunikacji społecznej, modele komunikowania, procesy atrybucyjne, teorię interakcji, pojęcie obcego, wyobrażeń, stereotypów, aż po style kulturowe i międzykulturowe uczenie. Dr Anna Storck stworzyła całościowy koncept treningu interkulturowego, w którym zawarła wielorakie techniki, metody oraz opis sposobów przeprowadzenia treningu i przedstawiła je w podręczniku trenera.Podręcznik ten powstał na bazie zebranego doświadczenia i materiałów z treningów i jest bardzo praktycznym instruktażem na przeprowadzenie szkoleń dotyczących „Kompetencji Międzykulturowych“. Na podstawie tego podręcznika prowadzone są nasze treningi dla trenerów. Uczestnicy otrzymują do dyspozycji kompleksową wiedzę, przykłady ćwiczeń, prezentacje i gotowe schematy szkolenia.

 

„Jak już wspomniałam na wstepie niniejsza koncepcja treningu skonstruowana jest na podobieństwo planu podróży, w którym znajdziecie w porządku chronologicznym liczne wskazówki odnośnie jego struktury i przebiegu. Znajdziecie tutaj więc praktyczne przykłady każdego modułu szkolenia wraz z odpowiednimi technikami wizualizacyjnymi i szczegółowym opisem ćwiczeń oraz gier. Oprócz tego mnóstwo wskazówek i odsyłaczy źródłowych uporządkowanych tematycznie wraz z przydatnymi linkami i tytułami pomocnymi w pogłębieniu wiedzy teoretycznej.” – dr Anna Storck, Podręcznik trenera międzykulturowego, 2009.

Wersja niemiecka podręcznika jest dostępna do pobrania na  iTunes Store tutaj. Polska wersja dostępna wkrótce!


ZAKRES TRENINGU

Koncepcja warsztatów: Trening dla trenerów międzykulturowych skonstruowana jest na podobieństwo planu podróży, w którym uczestnicy dostają liczne wskazówki odnośnie struktury i przebiegu treningu międzykulturowego wraz z odpowiednimi technikami wizualizacyjnymi i szczegółowym opisem ćwiczeń oraz gier. Oprócz tego mnóstwo wskazówek i odsyłaczy źródłowych uporządkowanych tematycznie wraz z przydatnymi linkami i tytułami pomocnymi w pogłębieniu wiedzy teoretycznej. Koncepcja ta była przeze nas wielokrotnie uzupełniana i przepracowywana i jest sprawdzonym podczas wielu treningów materiałem. To szkielet metodyczny, który przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń do samodzielnego stosowania we własnej praktyce trenerskiej W ten sposób zarówno początkujący jak I bardzo doświadczony trener znajdą na naszych szkoleniach coś dla siebie.

Trening dla trenerów międzykulturowych obejmuje:

  • Najważniejsze modele i teorie kultury i komunikacji, tak aby umiejętnie przedstawiać kompleksowość i różnorodność wybranej kultury unikając uproszczeń i banalizacji tematu
  • Nauka projektowania treningów, od najbardziej ogólnych wytycznych, aż po konkretne ćwiczenia i prezentacje
  • Wielorakie techniki, metody oraz sposoby przeprowadzenia treningu interkulturowego
  • Informacje i ćwiczenia o zarządzaniu samym sobą, tak aby podczas treningu być spójnym i absolutnie konsekwentnym na wszystkich poziomach
  • Metody nawiązywania kontaktu z grupą, tak aby umiejętnie kierować dynamiką grupową, otwierając serca i umysły uczestników

Trening dla trenerów międzykulturowych 

TRENING DLA TRENERÓW MIĘDZYKULTUROWYCH – FORMAT 

Trening przeprowadzany jest w formie dwudniowych interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod pracy trenerskiej. Wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte są na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Oprócz formy wykładów i prezentacji wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania, takie jak: nagrania, testy, gry symulacje, analiza studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje moderowane i plenerowe. W szkolenia wplecione są również ćwiczenia energetyzujące i relaksujące.

Tutaj wybrane metody według wymiarów uczenia się od wymiaru kognitywnego poprzez afektywny i zorientowany na działanie.


DOFINANSOWANIE

frse

Istnieje możliwość dofinansowania udziału w warsztatach w ramach Funduszy Europejskich i Premii dla Uczących się, informacje dla uczestników z Polski tutaj  i dla uczestników z Niemiec tutaj.


INFORMACJE

Cieszymy się na wasz udział w treningu trenerskim. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

KONTAKT