08/07/2017

trening relokacyjny

Trening relokacyjny i szkolenia integracyjne są tak zaprojektowane, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szoku kulturowego, przygotować pracowników i ewentualnie ich rodziny do życia i pracy w nowym środowisku za granicą oraz pomóc skutecznie w integracji w nowym środowisku.

Bez względu na to czy jest to wyjazd na staż, uruchomienie oddziału firmy w innym kraju czy wprowadzanie nowych sposobów działania i struktur organizacyjnych po fuzji przedsiębiorstw, pobyt służbowy za granicą wiąże się z szeregiem wyzwań i stawia ekspatów przed niełatwym zadaniem. W nowym kraju ludzie, komunikują inaczej, w inny sposób nawiązują relacje czy zdobywają zaufanie. Zupełnie inną naturę mają stosunki szef-podwładny, inaczej rozumie się, kim jest kompetentny menadżer oraz jak należy nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami. Pojawia się zatem znaczne ryzyko przeżycia nieprzyjemnych doświadczeń, narastających nieporozumień oraz konfliktów, które mogą wpłynąć na zwiększony poziom stresu oraz na spadek wydajności pracy menadżera. 

Przeprowadzamy dwa rodzaje szkoleń integracyjnych: Trening Relokacyjny – przygotowujący polskich pracowników do pracy za granicą oraz Trening Integracyjny – dla obcokrajowców rozpoczynających pracę w Polsce.


TRANING RELOKACYJNY

Brak odpowiedniego przygotowania, a w związku z tym niemożność dostosowania się do obcej kultury jest najczęstszczą przyczyną niepowodzenia relokacji. Nasz Trening Relokacyjny zapewnienia niezbędne przygotowanie międzykulturowe i ewentualnie językowe, które znacznie pomoże ekspatom w procesie przystosowywania się do nowego środowiska i skutecznej integracji w ich nowej lokalizacji.

Transformative picture of the global migration data sheet taken from Humanosphere


ZAKRES SZKOLENIA

Zanim pracownicy Waszej firmy opuszczą swoje naturalne środowisko powinni uświadomić sobie w pierwszym rzędzie własne uwarunkowania kulturowe wpływające na ich sposobu postrzegania świata oraz poznać odmienne skrypty kulturowe wybranego kraju. Posiadając świadomość różnorodności myślenia i postrzegania będą zdolni do swobodnego poruszania się i komunikowania na granicy różnych kultur z dużą dozą tolerancji, otwartości i empatii.

Szkolenie relokacyjne obejmuje następujące tematy:

 • Esencja wiedzy o kraju i ludziach, komunikacji i kulturze dnia codziennego. Elementy wiedzy o religii, polityce, gospodarce i społeczeństwie.
 • Wiedza o odpowiednich zachowaniach, normach i wartościach, które kształtują życie w wybranym kraju w obszarze publicznym, zawodowym oraz prywatnym.
 • Wprowadzenie w tematykę interkulturową z uwzględnieniem specyfiki kultury krajów pochodzenia uczestników szkolenia. Porównanie standardów kulturowych dotyczących m.in. specyfiki kontaktów zawodowych i prywatnych, tytułów, okazywania emocji, dress-code, a także związanych z rolą tradycji w społeczeństwie, koncepcją czasu, pojęciem indywidualizmu i kolektywizmu oraz pojęciem hierarchii w społeczeństwie i przypisywaniem statusu.
 • Podstawowe zasady komunikacji w zespole międzynarodowym. Proces i poziomy komunikacji interpersonalnej. Tworzenie tożsamość grupy, wprowadzanie na coraz wyższe poziomy współpracy, osiąganie synergii.
 • Do’s and Dont’s, tematy small-talk i tematy tabu.
 • Krótki kurs podstawowych zwrotów w wybranym języku.

CEL SZKOLENIA

Trening relokacyjny ukierunkowany jest na kognitywną i doświadczeniową konfrontacje z wybraną kulturą w celu zdobycia kompetencji koniecznych do pracy w nowym środowisku. Nabycie podstawowych kompetencji działania w odmiennym kontekście kulturowym – pomoże polskim pracownikom zachować się w obcym im kulturowo środowisku suwerennie i odpowiednio do sytuacji. Nadrzędnym celem szkolenia relokacyjnego jest  aby pracownicy Waszej firmy zanim opuszczą swoje naturalne środowisko uświadomili sobie własne uwarunkowania kulturowe wpływające na ich sposobu postrzegania świata oraz poznali odmienne skrypty kulturowe kraju, do którego zostana odesłani. Posiadając świadomość różnorodności myślenia i postrzegania będą zdolni do swobodnego poruszania się i komunikowania na granicy różnych kultur z dużą dozą tolerancji, otwartości i empatii.


TRAINING INTEGRACYJNY

Niemożliwością jest poznanie kultury polskiej w całej jej kompleksowości w ciągu zaledwie dwóch dni. Konieczny jest zatem system orientacji, który umożliwi obcokrajowcom odnalezienie się w polskiej kulturze przede wszystkim na poziomie podstawowym, pragmatycznie – w odniesieniu do konkretnych funkcji i zadań. Dlatego stworzona przez nas koncepcja treningu integracyjnego polega w głównej mierze na sprawieniu, by złożona i z początku pełna niewiadomych polska kultura stała się „do ogarnięcia“ – osiągamy to dzięki systematycznej redukcji wiedzy o Polsce do jej aspektów centralnych i niezbędnych dla praktycznej orientacji.

Witamy w Polsce

ZAKRES SZKOLENIA

Niniejszy trening oferuje z jednej strony analityczny wgląd w aktualny obraz Polski, jej historię polityczną i kulturową. Uczestnicy nabywają informacje na temat polskiej kultury i mentalności, gospodarki i polityki. To nie wszystko – pobudzona zostaje także ich osobista ciekawość odnośnie naszego kraju i jego mieszkańców. Trening ma za zadanie wykształcenie i rozwój kompetencji międzykulturowych, a nie przekazywanie deklaratywnej wiedzy i suchych faktów, toteż jest skoncentrowany przede wszystkim na podstawowych wartościach kultury polskiej oraz własnym wizerunku Polaków i obrazie, jaki mają o nich inni. Jednym z celów jest rekonstrukcja krajobrazu historycznego, interpretacja zjawisk kulturowych oraz krytyczny ogląd aktualnych debat w prasie polskiej.


CO TO JEST SZOK KULTUROWY?

Kultura jest jak grawitacja, nie zdajemy sobie sprawy z jej istnienia, dopóki nie spróbujemy oderwać się od ziemi. To znaczy, że dla większości osób związanych z daną kulturą zachowania zgodne z uznawanymi normami są czymś całkowicie naturalnym, a jednocześnie odstępstwa od nich są bardzo wyraźnie widoczne; zwłaszcza, gdy wykazują je obcokrajowcy. Głównym problemem „obcego” staje się ryzyko niekorzystnej interpretacji takich rozbieżności. Mogą one powodować kłopotliwe bariery kontaktu lub wręcz wzajemną niechęć….mówimy wtedy o szoku kulturowym.

Bildschirmfoto 2016-04-02 um 17.18.10

Koncepcja szoku kulturowego została opracowana przez antropologa Kalvero Oberga w 1954 roku. Jest to proces adaptacji kulturowej, który w skrócie możemy okreslic jako: miesiąc miodowy, ożywienie i dopasowanie. Oberg definiował szok kulturowy jako zaburzenie funkcjonowania psychosomatycznego wywołane przedłużającym się kontaktem z odmienną i nieznaną kulturą. W wyniku zderzenia kultur dochodzi do wytworzenia napięcia, silnych reakcji stresowych i uczucia dezorientacji i bezradności wynikającego z nieznajomości symboli i rytuałów. Ponadto szok kulturowy może wywoływać problemy zdrowotne. Reakcja jest tym silniejsza im większe są różnice kulturowe, a co za tym idzie bardziej wrogie nastawienie do środowiska.

W zneutralizowaniu działania szoku kulturowego pomóc mogą (Oberg, Gonzales):

 • znajomość języka nowo poznanej kultury – umiejętność posługiwania się językiem jako podstawowym narzędziem komunikacji wpływa pozytywnie na psychikę (człowiek jest bardziej pewny siebie i rozumie lepiej otoczenie)
 • kontakty towarzyskie
 • oswojenie się z myślą, że proces adaptacji jest procesem trudnym i wymagającym poświęceń
 • pomoc z zewnątrz
 • budowanie relacji z otoczeniem

 Kompetencje międzykulturowe to zdolność do swobodnego poruszania i komunikowania się na granicy różnych kultur. Z dużą dozą tolerancji, otwartości i empatii, bazując na wiedzy o kulturach i różnicach kulturowych ze świadomością różnorodności myślenia i postrzegania. 


SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE, KTÓRE MOGĄ WAS RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Intercultural Competence for Europe

Kompetencje międzkulturowe we współpracy z Niemcami to nasz główny temat, już choćby ze względu na nasze bogate doświadczenie i codzienną pracę z Niemcami. Poznanie istotnych elementów kultury i mentalności niemieckiej to tylko część zakresu szkolenia. Najważniejsze jest nabycie zdolności identyfikowania i oddziaływania na stereotypy Polaka i Niemca, nauka asertywności w kontaktach z niemieckimi partnerami oraz zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami w kontaktach polsko-niemieckich i sposobami ich unikania… czytaj dalej

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY Z INDIAMI

 

indieIndie nie poddają się żadnym uogólnieniom! Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób wybierających się na staż do Indii, jak i tych współpracujących z Indusami w Polsce. Podstawowym celem szkolenia jest poznanie Indii i podstawowych elementów wartości w hinduskiej kulturze powszechnej, zrozumienie i interpretacja najważniejszych hinduskich standardów kultury i zachowania oraz poznanie różnic w komunikacji na styku Polska-Indie… czytaj dalej

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z USA

Beizens w USAObserwując drapacze chmur na Manhattanie i tłumy ludzi przelewające się między tymi filarami prywatnej potęgi, nie rozpoznajemy niewidocznych gołym okiem wartości i norm stworzonych przez to społeczeństwo. Na przykład dążenie do wspinania się po szczeblach kariery, przekonanie, że im więcej tym lepiej, przywiązanie dużej wagi do pozycji społecznej i sukcesu finansowego …etc. Trudno rozpoznać te wartości i normy, ponieważ są one często nieuświadomione, przyjmują formę wierzeń, które kultywujemy, a sposoby rozwiązywania problemów nasuwają się automatycznie. Problem tylko w tym, że są  diametralnie różne w porównaniu z polskimi standardami … czytaj dalej


 ZAPYTANIE OFERTOWE

W celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla waszej firmy, prosimy o kontakt.

KONTAKT