online webinars

We provide valuable educational information on timely, interdisciplinary topics around the Cosmopolitan Communication. A key feature of our webinars is to give, receive and discuss information and combine visions of transcultural justice, peace and conviviality with an ethical commitment to difference and alterity.

E-learning

E–learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów i internetu. E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, jednak może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. We współpracy z firmą Business Media Solution tworzymy orginalne, Read more about E-learning[…]