Kompetencje międzykulturowe we współpracy polsko-niemieckiej

Z naszego doświadczenia wynika, że mimo bliskości geograficznej polskie struktury zachowania i standardy kulturowe znacznie różnią się od standardów niemieckich, co prowadzi często do nieporozumień, irytacji i konfliktów we wzajemnej współpracy. Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w życiu codziennym i zawodowym oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi Read more about Kompetencje międzykulturowe we współpracy polsko-niemieckiej[…]