Obsługa klienta zagranicznego

„Aby móc współpracować z ludźmi pochodzącymi z innej kultury, nie wystarczy zaakceptować ich jako partnerów kooperacji, zadbać o poprawną komunikację i zdobyć ich zaufanie. Należy też zrozumieć, jak widzą otaczający świat i co jest dla nich ważne” –  Jordan D. Lewis Gospodarka globalna poza nowymi możliwościami, niesie ze sobą również nowe wyzwania. Możliwość swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług oraz Read more about Obsługa klienta zagranicznego[…]

Kompetencje międzykulturowe we współpracy polsko-niemieckiej

Z naszego doświadczenia wynika, że mimo bliskości geograficznej polskie struktury zachowania i standardy kulturowe znacznie różnią się od standardów niemieckich, co prowadzi często do nieporozumień, irytacji i konfliktów we wzajemnej współpracy. Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w życiu codziennym i zawodowym oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi Read more about Kompetencje międzykulturowe we współpracy polsko-niemieckiej[…]