trening dla przywódców

Trening Międzykulturowy dla młodych przywódzców został zorganizowany we współpracy z St Heliers Centre w Auckland i Carehouse w Paeroa w dniach od  6-8 maja 2016. Naszym celem było umożliwienie młodzieży spotkania ponad granicami kulturowymi i zachęcenie ich do aktywnej poprawy jakości życia swojego życia, życia swoich społeczności i naszego świata. Dzięki wsparciu wspólnoty Māori stworzyliśmy otwartą przestrzeń, postrzeganą jako Read more about trening dla przywódców[…]

Trening relokacyjny

Trening integracyjny dla obcokrajowców przebywających w Polsce ukierunkowany jest na poznanie kultury i integrację społeczna i zawodową. Trening przekazuje system orientacji, który umożliwi obcokrajowcom odnalezienie się w polskiej kulturze przede wszystkim na poziomie podstawowym, pragmatycznie – w odniesieniu do konkretnych funkcji i zadań. Stworzona przez nas koncepcja treningu integracyjnego polega w głównej mierze na sprawieniu, by złożona i Read more about Trening relokacyjny[…]

Kompetencje międzykulturowe we współpracy polsko-niemieckiej

Z naszego doświadczenia wynika, że mimo bliskości geograficznej polskie struktury zachowania i standardy kulturowe znacznie różnią się od standardów niemieckich, co prowadzi często do nieporozumień, irytacji i konfliktów we wzajemnej współpracy. Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w życiu codziennym i zawodowym oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi Read more about Kompetencje międzykulturowe we współpracy polsko-niemieckiej[…]

Współpraca z partnerami z USA

Mimo globalizacji rynków i zwiększania standaryzacji systemów i procedur organizacyjnych wiele metod zarządzania traci swoją skuteczność po przekroczeniu granicy kulturowej. Dlaczego? Odpowiedź możemy spróbować znaleźć przyglądając się np. życiu codziennemu, znaczeniu pracy, stosunkowi do grup posiadających kapitał, stylom zarządzania i taktykom negocjacyjnym, stwierdzimy wtedy, że różnice są i to znaczne. Różnice widoczne są też gołym Read more about Współpraca z partnerami z USA[…]