Train the trainer iBook

Podręcznik trenera to bardzo praktyczne narzędzie do pracy. Cieszę się, że mogę wam przedstawić „instrukcję obsługi“, rozkład jazdy lub nazwijmy to przepis na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego „Kompetencji interkulturowych“. Nie chodzi bowiem o wybranie precyzyjnej nazwy tylko o możliwie dokładne oddanie sensu mojego zamierzenia. Pragnę dać wam bowiem do ręki bardzo praktyczny podręcznik trenerski, dzięki któremu będziecie w stanie samodzielnie poprowadzić trening interkulturowy.

Chcąc teorię ograniczyć do minimum zdecydowałam się nie przekazywać wam ogólnej teoretycznej wiedzy trenerskiej i interkulturowej, tylko na bardzo konkretnym przykładzie treningu dotyczącego kompetencji interkulturowych we współpracy z Niemcami pokazać wzorcowo jak można przygotować przeprowadzić i ewaluować dobry trening interkulturowy.

Podręcznik ten pomoże wam efektywnie przekazać kompetencje międzykulturowe niezbędne we współpracy i prowadzeniu negocjacji z Niemcami, ale zamiast kultury niemieckiej możecie wziąć dowolnie wybraną kulturę. Następnie modyfikując i zastępując elementy specyficzne dla kultury niemieckiej elementami dowolnie wybranej kultury, stworzyć na tej podstawie trening interkulturowy dla dowolnie wybranego kraju. Wiedzę teoretyczną zarówno tą dotyczącą kultury, komunikacji jaki i historii, kultury, polityki czy sytuacji gospodarczej wybranego kraju, musicie zdobyć z własnego doświadczenia, studiów czy literatury przedmiotu. Ja dam wam formę, w którą możecie zdobytą wiedzę wsadzić, aby wyszło z tego wyjątkowe szkolenie dotyczące kompetencji interkulturowych.


TRAIN THE TRAINER. KOMPETENCJE INTERKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY Z NIEMCAMI