Trening relokacyjny

Trening integracyjny dla obcokrajowców przebywających w Polsce ukierunkowany jest na poznanie kultury i integrację społeczna i zawodową. Trening przekazuje system orientacji, który umożliwi obcokrajowcom odnalezienie się w polskiej kulturze przede wszystkim na poziomie podstawowym, pragmatycznie – w odniesieniu do konkretnych funkcji i zadań.

Stworzona przez nas koncepcja treningu integracyjnego polega w głównej mierze na sprawieniu, by złożona i z początku pełna niewiadomych polska kultura stała się „do ogarnięcia“ – osiągamy to dzięki systematycznej redukcji wiedzy o Polsce do jej aspektów centralnych i niezbędnych dla praktycznej orientacji.


TRAINING RELOKACYJNY – CELE SZKOLENIA

Niniejszy trening integracyjny oferuje z jednej strony analityczny wgląd w aktualny obraz Polski, jej historię polityczną i kulturową. Uczestnicy nabywają informacje na temat polskiej kultury i mentalności, gospodarki i polityki. To nie wszystko – pobudzona zostaje także ich osobista ciekawość odnośnie naszego kraju i jego mieszkańców. Trening integracyjny ma za zadanie wykształcenie i rozwój kompetencji międzykulturowych, a nie przekazywanie deklaratywnej wiedzy i suchych faktów, toteż jest skoncentrowany przede wszystkim na podstawowych wartościach kultury polskiej oraz własnym wizerunku Polaków i obrazie, jaki mają o nich inni. Jednym z celów jest rekonstrukcja krajobrazu historycznego, interpretacja zjawisk kulturowych oraz krytyczny ogląd aktualnych debat w prasie polskiej.


 TRAINING RELOKACYJNY – 

ZAKRES SZKOLENIA

NAUKA O POLSCE. Esencja wiedzy o kraju i ludziach, komunikacji i kulturze dnia codziennego. Elementy wiedzy o polityce, gospodarce i społeczeństwie polskim

WIEDZA O ODPOWIEDNICH ZACHOWANIACH, normach i wartościach, które kształtują życie w Polsce w obszarze publicznym, zawodowym oraz prywatnym

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ MIĘDZYKULTUROWĄ z uwzględnieniem specyfiki kultury polskiej. Porównanie standardów kulturowych polskich i wybranego kraju

PODSTAWOWE ZASADY KOMUNIKACJI w zespole międzynarodowym. Proces i poziomy komunikacji interpersonalnej. Charakterystyka efektywnych i nieefektywnych zespołów oraz zasady współpracy zespołów w praktyce. Błędy zachowań utrudniające harmonijną współpracę, związanych m.in. z przywództwem, podziałem zadań i ról, komunikacją

CASE STUDY. Analiza doświadczeń uczestników w kontaktach gospodarczych z Polską. Osiągnięcia i nieporozumienia. Do’s and Dont’s. Tematy small-talk i tematy tabu


 TRAINING RELOKACYJNY – 

KORZYŚCI 

Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy będą w stanie zrozumieć i zaakceptować odmienne skrypty kulturowe i odmienne reguły gry swoich kolegów i partnerów. Pozwoli im to dużo łatwiej osiągać zamierzone cele oraz unikać nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień utrudniających wspólne interesy. Poza tym wykształcą w sobie świadomość kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata i poznają kulturowe uwarunkowania innych. Zdobędą kompetencje działania w kontekście wielokulturowym – suwerennie i odpowiednio do sytuacji, uwzględniając specyfikę ich branży zawodowej, metod komunikacji i charakteru współpracy.

Trening Integracyjny


NASZE METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich. Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się.

Kompetencje międzykulturowe to zdolność do swobodnego poruszania i komunikowania się na granicy różnych kultur. Z dużą dozą tolerancji, otwartości i empatii, bazując na wiedzy o kulturach i różnicach kulturowych ze świadomością różnorodności myślenia i postrzegania.


SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE, KTÓRE RÓWNIEŻ MOGĄ WAS ZAINTERESOWAĆ:

ETYKIETA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNIESIE – OFERTA

OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO – OFERTA

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KONTEKŚCIE KULTUROWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ – OFERTA

INDIE – WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA – OFERTA

MIĘDZYKULTUROWE TRENINGI TRENERSKIE – OFERTA

TRENING INTEGRACYJNY – POLSKA – OFERTA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Niezależnie od tego, na jaki rodzaj szkolenia zdecydujecie się, ważne jest aby odpowiadał on na założone przez was cele szkoleniowe. Proponujemy przeprowadzenie bezpłatnej diagnozy potrzeb szkoleniowych, przed dokonaniem ostatecznego wyboru. W celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla waszej firmy, prosimy o kontakt.

KONTAKT