Współpraca z partnerami z USA

Mimo globalizacji rynków i zwiększania standaryzacji systemów i procedur organizacyjnych wiele metod zarządzania traci swoją skuteczność po przekroczeniu granicy kulturowej. Dlaczego? Odpowiedź możemy spróbować znaleźć przyglądając się np. życiu codziennemu, znaczeniu pracy, stosunkowi do grup posiadających kapitał, stylom zarządzania i taktykom negocjacyjnym, stwierdzimy wtedy, że różnice są i to znaczne. Różnice widoczne są też gołym okiem, ale czy potrafimy je odpowiednio zinterpretować? Czy obserwując drapacze chmur na Manhattanie i tłumy ludzi przelewające się między tymi filarami prywatnej potęgi, rozpoznajemy niewidoczne gołym okiem wartości i normy stworzone przez to społeczeństwo? Np. dążenie do wspinania się po szczeblach kariery, przekonanie, że „im więcej tym lepiej”, czy też pozwiązywanie wagi do pozycji społecznej i sukcesu finansowego. Są to elementy kultury. A z kulturą jest jak z oddychaniem: dopiero gdy wstrzymamy oddech, aby pozbyć się czkawki, przypominamy sobie, że do życia niezbędny jest tlen. Zanim pracownicy waszej firmy opuszczą swoje naturalne środowisko, normy zachowań i zwyczajów oraz własne (często nieuświadomione) upodobania kulturowe, zapoznajmy ich z pewnymi amerykańskimi „technikami oddychania”. Dzięki naszym szkoleniom będą oni w stanie zrozumieć i zaakceptować odmienne skrypty kulturowe i odmienne reguły gry waszych partnerów. Wykształcą w sobie świadomość kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata oraz zdobędą kompetencje działania w kontekście interkulturowym – suwerennie i odpowiednio do sytuacji.

Doing Business with the USA

 


CEL SZKOLENIA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z USA

Zapoznanie z podstawowymi elementami wartości w amerykańskiej kulturze powszechnej oraz podobieństwami i różnicami w komunikacji i prowadzeniu negocjacji na styku Polska – USA. Zrozumienie i interpretacja najważniejszych amerykańskich standardów kultury i zachowania. Dzięki egzemplifikacji podstawowych podobieństw i różnic oraz omówieniu licznych przykładów klasycznych nieporozumień istnieje wyższe prawdopodobieństwo skutecznej realizacji celów firmy we współpracy polsko-amerykańskiej. Dobra znajomość podobieństw i różnic w połączeniu z treningiem powinna dodać asertywności w tych kontaktach. 1000 pytań do eksperta oraz krótki kurs najważniejszych zwrotów, wraz z ich znaczeniem w kontekście amerykańskim stanowią praktyczne uzupełnienie szkolenia.


ZAKRES SZKOLENIA

 • Esencja wiedzy o kraju i ludziach, komunikacji i kulturze dnia codziennego. Elementy wiedzy o polityce, gospodarce i społeczeństwie amerykańskim.
 • Zdobycie wiedzy o odpowiednich zachowaniach, normach i wartościach, które kształtują życie w USA w obszarze publicznym, zawodowym oraz prywatnym.
 • Wprowadzenie w tematykę interkulturową z uwzględnieniem specyfiki kultury polskiej i amerykańskiej. Systematyczne porównanie międzykulturowe.
 • Podstawowe zasady komunikacji w zespole międzynarodowym. Procesy i poziomy komunikacji interpersonalnej.
 • Siedem sposobów tworzenia bogactwa, czyli amerykańskie skrypty kulturowe.
 • Analiza realnych przykładów sytuacji, mogących budzić nieporozumienia między Polakami i Amerykanami.
 • Błędy zachowań utrudniające harmonijną wspólpracę związane m.in. z czasem, synchronizacją szybkich procesów, statusem i hierarchią.

 


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy będą w stanie zrozumieć i zaakceptować odmienne skrypty kulturowe i odmienne reguły gry swoich kolegów i partnerów. Pozwoli im to dużo łatwiej osiągać zamierzone cele oraz unikać nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień utrudniających wspólne interesy. Poza tym wykształcą w sobie świadomość kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata i poznają kulturowe uwarunkowania innych. Zdobędą kompetencje działania w kontekście wielokulturowym – suwerennie i odpowiednio do sytuacji, uwzględniając specyfikę ich branży zawodowej, metod komunikacji i charakteru współpracy.


METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich.

Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się:

 • WYMIAR KOGNITYWNY: wykład, prezentacje multimedialne, referaty, praca indywidualna, praca z wideo i audio.
 • WYMIAR AFEKTYWNY: nauka przez doświadczenie, testy kulturowe, metody odroczonego wartościowania, ćwiczenia profesjonalnej samorefleksji, ćwiczenia na zmianę perspektywy, dyskusje moderowane, modelowanie, metody aktywnego słuchania i komunikacji bez przemocy (NVC).
 • WYMIAR ZORIENTOWANY NA DZIAŁANIE: analiza studium przypadków wraz z technikami critical incident, culture contrast study, culture assimilator, interaktywne gry interkulturowe, gry na role z elementami psychodramy, praca z filmem i analiza nagrania, gry symulacyjne i inscenizacje.
 • KREATYWNE METODY PRACY: metaplan, burza mózgów, mind-map, kapelusze deBono, metoda Disney’a, analoggraffiti.

Stosujemy również nowe, integralne podejście do szkoleń międzykulturowych, widzianych jako proces i ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo. Nasze treningi zawierają elementy dotyczące wartości i etyki oraz zwracają uwagę na aspekty społeczne i uwarunkowania systemowe. Więcej informacji na temat naszego integralnego podejścia tutaj


SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE, KTÓRE MOGĄ WAS RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

 

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNIESIE – OFERTA

OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO – OFERTA

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KONTEKŚCIE KULTUROWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ – OFERTA

INDIE – WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA – OFERTA

MIĘDZYKULTUROWE TRENINGI TRENERSKIE – OFERTA

TRENING INTEGRACYJNY – POLSKA – OFERTA

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT