Zarządzanie zmianą wielokulturową

We współczesnej gospodarce rynkowej mamy do czynienia z gwałtownymi przemianami. Dotyczą one zarówno zewnetrznego otoczenia organizacji (m.in. ciągle rosnąca konkurencja, zmieniające się wymagania i oczekiwania klientów, rozwój technologii czy też fuzje i przejęcia), jak i wnętrza samej organizacji (restrukturyzacja wewnętrzna, rozwój firmy i wizja kierownictwa).

Międzynarodowe korporacje wprowadzając w życie nową strukturę organizacyjną znajduje się obecnie w samym centrum przemian i stoją przed wyzwaniem jakim jest zrównoważone zarządzanie organizacją wielokulturową w procesie zmian.

Ponieważ firma to przede wszystkim ludzie w nich funkcjonujący, a zatem zarządzanie zmianą to przede wszystkim zarządzanie ludźmi w sytuacji zmiany. Aby skutecznie nimi zarządzać ważne jest aby poznać podstawowe motywy ich działania i zachowania w tak trudnej sytuacji jaką jest zmiana organizacyjna. Następnie w odpowiedni sposób wykorzystać tą wiedzę i zmodyfikować te funkcje zarządzania, które mają największy wpływ na postawy reprezentowane przez pracowników w sytuacji zmiany, czyli motywację, przywództwo, komunikację oraz kulturę organizacyjną. Wtedy dopiero firmy będą mogły osiągnąć poziom pozwalający ze spokojem patrzeć na nadchodzące zmiany – poziom organizacji adaptacyjnej.

shift happens


CELE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Szkolenia „Zarządzanie zmianą w kontekście wielokulturowym” pokażą jak wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie i jak uczestniczyć w procesie ich wdrażania. Każda zmiana zgodnie z teorią zachowań ludzi wiąże się z dwoma przeciwstawnymi odczuciami: obawy i nadziei, zaś stosunek pracowników do zmian może wahać się od gorliwego poparcia do jawnej wrogości. Ta różnorodność reakcji wynika z faktu, iż zmiany mogą nieść ze sobą zarówno korzyści i ułatwienia, jak i uciążliwości, przykrości, utrudnienia i straty. Bazując na audycie przedszkoleniowym ustalimy wspólnie podstawowe cele szkolenia, jednakże poniższe elementy są standardowymi tematami poruszanymi podczas szkoleń dotyczących zarządzania zmianą:

 • Rozumienie zmiany
 • Rola lidera i zarządzania sobą w zmianie
 • Przeprowadzania innych przez zmianę,
 • Komunikacja w procesie wdrażania zmiany,
 • Organizacja i przeprowadzania spotkań dotyczących zmian dla zespołów wielokulturowych

change ahead


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Aby efektywnie wesprzeć międzynarodowe korporacje na ich drodze wprowadzania zmian przygotowaliśmy specjalne szkolenia „Zarządzania zmianą w kontekście wielokulturowym“. Szkolenia te skierowane są dla liderów zmian firm, którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za za wdrożenie zmian na poziomie strategii organizacji na poziomie operacyjnym w poszczególnych obszarach – sprzedaż, marketing, produkcja, finanse, zakupy, jakość, innowacje, HR, działających często w różnych kulturach czy nawet krajach. Szkolenia przygotują ich i pomogą w procesie wprowadzenia zmian. Wyjaśnią specyfikę procesów towarzyszących wprowadzaniu zmiany. Nauczą liderów jak systematycznie określać, planować i przeprowadzać zmiany w kooperacji z współpracownikami, często przy ich zdecydowanym oporze. w dalszej kolejności szkolenia umożliwią im poznanie podstawowych zasad i metod wprowadzania zmian w organizacji. Wskażą potencjalne i prawdopodobne reakcje współpracowników na proponowaną zmianę oraz nauczą jak eliminować negatywne skutki inicjowania i dokonywania zmian, z uwzględnieniem reakcji adresatów zmiany.


ZAKRES SZKOLENIA

Oprócz dostarczenie liderom niezbędnych informacji na powyższe tematy, kluczowe będzie motywowanie i inspirowania ich do wdrażania zmian, pokazanie im koniecznych umiejętności oraz zdobycie przez nich „pierwszych” praktycznych doświadczeń podczas ćwiczeń i symulacji zespołowych. Poniżej przedstawiamy możliwe moduły szkolenia. Szczegółowy program szkolenia zostanie przedstawiony po konsultacjach i rozpoznaniu potrzeb oraz oczekiwań uczestników szkolenia.

ZMIANA i PROCESY ZMIAN W ORGANIZACJI

 • Psychologia zmiany czyli zmiana jako szansa czy konieczność?
 • Przygotowanie się do zmiany.
 • Rodzaje zmian w organizacji.
 • Etapy przeprowadzania zmian i fazy w procesie zmian.

LIDER W PROCESIE ZMIAN

 • Zarządzanie sobą wobec zmiany.
 • Własne przekonania na temat zmian i ich wpływ na reakcje pracowników.
 • Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą.
 • Jak być liderem w każdej sytuacji? czyli trudne sytuacje w trakcie zmian i jak sobie z nimi radzić.
 • „Między młotem a kowadłem” czyli rola lidera w obliczu zmiany w stosunku do przełożonych.

ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN

 • „Kto zabrał mój ser” czyli czego możemy nauczyć się od myszy działających bardzo skutecznie w obliczu zmian.
 • Etapy reakcji na zmianę i rodzaje oporu wobec zmian
 • Przełamywanie niechęci pracowników do zmian i angażowanie pracowników w proces zmian. Różne sposoby w różnych kulturach.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIAN

 • Komunikację perswazyjną w celu osiągania zamierzonych rezultatów i pozyskania sprzymierzeńców procesu zmiany. Kontekst międzykulturowy komunikacji
 • Skutecznie prowadzenie spotkania dotyczące wdrażania zmian uwarunkowane kulturowo.
 • Różnice kulturowe w podejściu do zmian, konfliktu i roli lidera. Radzenie sobie z ewentualnymi problemami w wyznaczaniu nowych priorytetów, norm czasowych czy progów krytycznych w zespołach wielokulturowych.
 • Zasady kontrolowania pracowników podczas implementowania zmian.

NASZE METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich. Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się.


SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE, KTÓRE MOGĄ WAS RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

ETYKIETA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNIESIE – OFERTA

OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ – OFERTA

INDIE – WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA – OFERTA

MIĘDZYKULTUROWE TRENINGI TRENERSKIE – OFERTA

TRENING INTEGRACYJNY – POLSKA – OFERTA

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT