Zespoły wielokulturowe

Zespoły wielokulturowe do niedawna były cechą wielkich korporacji, a kontakty z zagranicznymi kontrahentami świadczyły o prestiżu stanowiska. Dzisiaj, w dobie globalizacji, musimy wszyscy jakość odnaleźć się w tym tyglu kulturowym. A nie jest to łatwe.

Różne kultury różnie podchodzą to takich tematów jak hierarchia i pozycjonowanie w firmie, koleżeństwo, uczciwość czy punktualność, to bardzo utrudnia znalezienie wspólnej płaszczyzny współpracy w środowisku wielokulturowym i często prowadzi do konfliktów.

Przemyślane, poprzedzone odpowiednim przygotowaniem przygotowanie pracowników jest zatem niezwykle cenne z punk tu widzenia zarówno organizacji, jak i konkretnych pracowników. Osoba, która ma doświadczenie międzykulturowe, jest lepszym liderem, potrafi skuteczniej się komunikować, jest otwarta na innych, potrafi czerpać z odmienności. Takie osoby rozwijają się oraz pomagają rozwijać się innym. Poznanie innej kultury dla wielu osób jest swego rodzaju wyjściem z tunelu, pokonaniem własnych ograniczeń, odrzuceniem uprzedzeń.

zespoły wielokulturowe


CELE SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW WIELOKULTUROWYCH

Usprawnienie komunikacji w zespole poprzez rozwój inteligencji kulturowej pracowników to cel naszego szkolenia dedykowanego zespołom wielokulturowym. Uczestnicy w czasie zajęć uświadamiają sobie kulturowe źródła ich odmiennych reakcji i zachowań. Nabywają wiedzę kulturową o krajach, z których pochodzą ich koledzy, ale również uświadamiają sobie własne ograniczenia kulturowe. Uświadamiają sobie również źródła i konsekwencje wzajemnych stereotypów oraz uczą się jak sobie z nimi radzić. Poznają zasady psychologii zachowań w grupie wielokulturowej, formy komunikacji oraz funkcjonowania zespołu. Używając adekwatnej wiedzy kulturowej, wypracowują elementy kultury organizacji specyficzne dla środowiska wielokulturowego.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Dzięki naszym szkoleni Wasi uczestnicy będą w stanie zrozumieć i zaakceptować odmienne skrypty kulturowe i odmienne reguły gry swoich kolegów, aby osiągać zamierzone cele oraz unikać nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień utrudniających wspólne interesy. Wykształcą w sobie świadomość kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata oraz zdobędą kompetencje działania w kontekście wielokulturowym – suwerennie i odpowiednio do sytuacji, uwzględniając specyfikę branży w której pracują.


ZAKRES SZKOLENIA 

  • Poznanie podstawowych aspektów komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej i komunikacji na odległość
  • Wprowadzenie w tematykę komunikacji interkulturowej. Poznanie odmiennych zachowań komunikacyjnych i efektywnych sposobów komunikacji w środowisku międzynarodowym.
  • Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych, odmiennych skryptów kulturowych w zachowaniu oraz roli stereotypów w kontaktach z partnerami pochądzącymi z wybranych krajów.
  • „Do’s and don’ts in buisness” Zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami w kontakcie z innymi kulturami oraz sposby ich unikania.
  • Poznanie zasad etykiety biznesu międzynarodowego oraz elementów protokołu w biznesie. Nabycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji w kontekście miedzynarodowym.

NASZE METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich. Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się.


SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE, KTÓRE MOGĄ WAS RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

ETYKIETA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNIESIE – OFERTA

OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO – OFERTA

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KONTEKŚCIE KULTUROWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ – OFERTA

INDIE – WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA – OFERTA

MIĘDZYKULTUROWE TRENINGI TRENERSKIE – OFERTA

TRENING INTEGRACYJNY – POLSKA – OFERTA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia: „Kompetencje międzykulturowe w zespole międzynarodowym” spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT